የመምህራን የቅጥር ማስታዎቂያ የተስተካከለ መሆኑን ስለማሳዎቅ

የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ በቀን 13/01/2009 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው የመምህራን ቅጥር ማስታዎቂያ በሲቪል ምህንድስና ፣በኬሚካል ምህንድስና በኮምፒዩተር ሳይንስ እና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጅ በመጀመሪያ ዲግሪ የወጣው ቅጥር ማስታዎቂያ የተሰረዘ መሆኑን እየገልጽን በፍልስፍና (philosophy) የወጣው ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ የተስተካከለ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡ የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ በቀን 13/01/2009 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው የመምህራን ቅጥር ማስታዎቂያ በሲቪል ምህንድስና ፣በኬሚካል ምህንድስና […]

1st semester Second Round Vacancy Announcement

Debre Tabor University is one of the public higher education institutions that serve the society by offering quality education, research & community based service. To address such activities, the university would like to employ academic staffs on the field listed below. So, interested applicants who can fulfill the requirements are invited to apply.